Komunikat zarządu Klubu Piłki Ręcznej Legionowo S.A.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do zarządu Klubu Piłki Ręcznej Legionowo S.A. w sprawie postępowania licencyjnego i treści komunikatu, który ukazał się na stronie https://pgnig-superliga.pl/proces-licencyjny-polmetku/ uznałem za wskazane zabrać głos w sprawie podejmowanych działań. Informuję tym samym, że KPR Legionowo S.A. przedłożył Komisji Licencyjnej, w wyznaczonym terminie, pełną dokumentację (w wersji papierowej, jak również w wersji elektronicznej) określoną Regulaminem przyznawania licencji w rozgrywkach piłki ręcznej PGNiG Superliga w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 oraz w Kryteriach Licencyjnych w rozgrywkach piłki ręcznej mężczyzn PGNiG Superliga w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. W przekonaniu zarządu KPR Legionowo S.A. spełnił wszystkie kryteria wymienione w tych dokumentach. Stanowisko takie jest tym bardziej uzasadnione, że do chwili obecnej zarząd KPR Legionowo S.A. nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej o ewentualnych jej brakach. Na wniosek zarządu KPR Legionowo S.A. na dzień 3 lipca 2017 r. został ustalony termin spotkania przedstawicieli KPR Legionowo S.A. oraz Komisji Licencyjnej. Przewiduję, że już w jego trakcie wszelkie ewentualne wątpliwości członków komisji licencyjnej zostaną rozwiane i KPR Legionowo S.A. będzie mógł zająć się już bez żadnych przeszkód i niczyich wątpliwości przygotowaniami do nowego sezonu. Grzegorz Choromański radca prawny/prezes zarządu KPR Legionowo S.A.

SPONSORZY