Po spotkaniu z Komisarzem Ligi – komunikat zarządu

Komunikat zarządu Klubu Piłki Ręcznej Legionowo S.A. z dnia 3 lipca 2017 r. W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi informuję, iż dzisiaj doszło do spotkania przedstawicieli Klubu Piłki Ręcznej Legionowo S.A. (dalej: Klub lub Spółka) z Komisarzem Ligi w osobie Mecenasa Piotra Łebka. Ze strony Klubu obecni byli: prezes zarządu Grzegorz Choromański, przewodniczący rady nadzorczej Robert Raczkowski oraz dyrektor marketing i komunikacji Patrycja Chodzeń. W spotkaniu uczestniczył również prezes zarządu spółki Superliga Spółka z o.o. Łukasz Gontarek. Przedmiotem zainteresowania Komisarza Ligi były możliwe formy dodatkowego zagwarantowania środków dla Klubu przewidzianych budżetem na sezon 2017/2018 oraz wrażliwość realizacji zaplanowanych działań w przypadku otrzymania niższej kwoty niż wstępnie założona. Na złożony przez siebie wniosek przedstawiciele Klubu otrzymali zapewnienie, iż do środy włącznie poznają szczegóły finansowe na najbliższy sezon, wynikające z Umowy o zarządzanie ligą zawodową zawartą przez Klub ze spółką Superliga Spółka z o.o.. Ze swojej strony przedstawiciele Klubu zobowiązali się natomiast przedłożyć dokumenty uwiarygodniające pozyskanie przez Klub środków w drodze planowanej emisji obligacji (listy intencyjne, oświadczenia) oraz ich wykupu przez Klub lub zainteresowanie inwestorów zamianą obligacji na akcje w ramach podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo, przedłożone zostaną listy intencyjne od podmiotów, z którymi prowadzone są rozmowy o partnerstwie. Poza powyższymi informacjami prezes zarządu Klubu zobowiązał się przedłożyć umowy zawarte przez Spółkę z wybranymi zawodnikami oraz potwierdzenia dokonania rozliczeń z nimi. Obie strony zapewniły o gotowości do pełnej, dalszej współpracy oraz woli szukania wspólnych rozwiązań. Grzegorz Choromański radca prawny/prezes zarządu KPR Legionowo S.A.

SPONSORZY